Cua Biển

Chưa có sản phẩm
Cua biển có hai loại cua thịt và cua gạch, cả hai đều có giá trị dinh dưỡng  cao.
Cua thịt có giá khoảng 390.000 vnđ 1kg
Cua gạch có giá khoảng 410.000 vnđ 1kg
Liên hệ chi tiết: 0343.330.530
https://www.facebook.com/haisanphuquocsaigon/